Audhild Moxnes

Vestlandskappleiken 2015

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES SIN MINNEPRIS

Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen.

Formålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele. Personen skal vera i alder som svarar til C-klassen på kappleik, og vera frå Vestlandet. Det skal vera eit personleg stipend. 
 
Minneprisen skal delast ut på Vestlandskappleiken 2015, og er på kr.10.000,-.
Kappleiken finn stad i Førde, Sogn og Fjordane, 9. - 11. oktober 2015.
 
FRIST for innsending av forslag er 14. september 2015.
 
 
Forslag skal sendast til:
Bergen ungdomslag Ervingen, Kong Oscarsgt. 15, 5017 Bergen
Merk konvolutten/e-posten ”Minnepris 2015”.
 
For meir informasjon, sjå www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/

 

| Mer++