Vandrepremiane i dans. Foto: Idar Holen

Skei 5.-6.april:

Startlista til årets fylkeskappleik er klar!

Startlista til fylkeskappleik for Sogn og Fjordane 2013 er klar. I alt 55 startnummer skal i aksjon fredag og laurdag på Skei. I tillegg kjem Smørbukk-kappleiken for rekruttar/nybyrjarar. Nedanfor finn du startliste og oppdatert tidsskjema for årets kappleik.

startliste fylkeskappleiken på Skei 5.-6. april 2013 -oppdatert 3.4.2013.pdf

Program for fylkeskappleiken Skei 2013 -oppdatert 2.4.2013.pdf

 

| Mer++