SFJ_Musikkfond

Ny stønadsordning:

SOGN OG FJORDANE MUSIKKFOND

Sogn og Fjordane Musikkfond er ei ny stønadsordning for utøvarar og heilårsarrangørar i fylket.

Midlane kjem frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, og fondet blir administrert av Brak. Fondet støttar plateprosjekt, demoinnspeling, turnear og konsertar. Trykk her for meir informasjon om vilkår, fristar, m.m.

| Mer++