F%C3%B8rde%2BKulturskule

Frist er 20. mai 2017

Rekrutteringsstønad til lokallag

FolkOrg si stønadsordning til særskilde rekrutteringstiltak i spel- og dansarlag, har søknadsfrist 20. mai.

Den totale stønadspotten for ordninga er f.o.m. 2017 er
100 000,-

Kven kan søkje?
Lokal- og områdelag som er medlem i FolkOrg, eller andre som arbeider aktivt for rekruttering til laga.

NB! Det kan ikkje søkjast stønad til prosjekt som er avslutta.

Søknadsfrist: 20. mai

Rapport skal sendast inn når tiltaket er avslutta, seinast 1. mai 2018. For dei som fekk stønad i 2016 skal rapporten sendast inn innan 1. mai 2017.
Rapporten skal kort omtala:

  • Korleis tiltaket vart gjennomført
  • Resultatet av tiltaket

Har du spørsmål? Ta kontakt med Øyvind Sandum, oyvind@folkorg.no, tlf: 957 74 037

Sjå meir her: http://folkorg.no/stonad-for-rekruttering-til-lokallaga/

| Mer++