LK11

Påmeldingsfristar står for døra

MUSIKK OG DANS I SOMMAR

Skal du delta på kappleikar og kurs i sommar? Mange påmeldingsfristar står for døra, og her følgjer ei oversikt:

Landskappleiken i Seljord, 29.06.-03.07: Påmelding innan 15. mai

Mokurset, 10.-15.07: Påmelding innan 20. mai

Landsfestivalen på Oppdal, 20.07-24.07: Påmelding innan 10. juni

 

Vi minner også om at Ung Energihar søknadsfrist 1. mai.


| Mer++