Jorunn Marie Kvernberg

Volda 23. februar 2014:

KURS I SPRINGAR FRÅ SØRE SUNNMØRE

Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal og Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag innbyr til kurs i springar frå Søre Sunnmøre 23. februar i Volda. Jorunn Marie Kvernberg vert instruktør på spelkurset og Live Karin Liaskar på dansekurset.
 

 

Springar frå Søre Sunnmøre

Spelkurs med Jorun Marie Kvernberg.
Kurset er for dykk som spelar eit instrument, og som er interessert i eit større springarrepertoar frå Søre Sunnmøre.

Dansekurs med Live Karin Liaskar.
Kurset er for alle, anten du har dansa mykje eller lite før, er du velkomen.

Dato:   23. februar.
Tid:      12.00-15.00: Spelkurs.
            15.30-18.30: Dansekurs.
Stad:    Konsertsalen, Kaarstadhuset ved Høgskulen i Volda.
Pris:      Kr 200,- for eit kurs, kr 300,- for to kurs. Gratis for studentar ved Høgskulen i Volda.

Påmelding til folkemusikk@hivolda.no innan 13. februar.

Meir info her - www.folkemusikkarkiv.no

Kursa er arrangert av Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal og Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag med støtte frå Rådet for folkemusikk og folkedans.

| Mer++