HOVUDNEMNDA

Liv Fridtun - leiar, tlf. 915 34 679, epost: fylkeskappleiken@gmail.com

Simona Fraas Johnsen - tevlingsnemnd

Elin Grytting - marknadsføring, PR, sponsor

Eli Johanne Mjellem - premienemnd

Kjell Thue - økonomi

Staffan Hjolman - mat/ overnatting

Eivind Kjørvik - teknisk nemnd

| Mer++