Difor:

Hugs på å registrere arrangementa dykkar på kalendaren på sida vår. Dette er heilt gratis og det er fritt fram for alle å leggje inn arrangement!

Så oppmodar vi dykk også om å sende oss tekst og bilete som kan brukast til å lage ei  sak på nettsida vår. Foto som skal nyttast, må ha ein storleik på minst 560x300. Arrangement som vert lagde ut på nettsida, vert også delte på facebooksida vår.

Omtale av arrangment kan sendast til post (@) folkemusikklaget.no