austrheim

Fjelli i Stryn, 27.-29. oktober

Fjelljomfestivalen 2017

Ta turen til Fjelli og få glede og inspirasjon gjennom folkemusikk og dans i eit vakkert natur- og kulturlandskap.

2017-09-14


Håkon Høgemo (c) Synnøve Bjørset

Jostedal 4.-5. januar 2014:

KURS MED HÅKON HØGEMO

Jostedal spel- og dansarlag innbyr til kurs i hardingfelespel med Håkon Høgemo helga 4.-5. januar på Jostedal hotell. Alle er velkomne til å starte nyåret med å ta turen til Jostedal og få med seg eit inspirerande hardingfelekurs! Informasjon om påmelding m.m. nedanfor:

2013-12-13
Deltakarar og instruktørar på kurs i danseopplæring. Ingunn Skjerdal, Hallgrim Skjerdal, Solgunn Haugen, Oddbjørn Skjerdal, Tove Kristin Sølvberg, Arne M. Sølvberg, Elling Sølvberg og Asbjørg Sølvberg

Fjelli 23.-24.november 2013:

VELLUKKA KURS I DANSEOPPLÆRING

Kurs i danseopplæring vart vellukka gjennomført på Fjelli i helga. Asbjørg og Arne M. Sølvberg var instruktørar for seks ivrige deltakarar frå Sogn og Nordfjord. Hovudmålet med kurset var å få fleire til å våge seg i sving med danseopplæring for born og unge.

2013-11-24
Foto: Mari Skeie Ljones på Mokurset 2009. Foto av Vidar Underseth: Eivind Kaasin 2011

Fjelli 1.-2.november:

EIT DØGN MED SPEL OG DANS

Spelemannslaget Fjelljom byr inn til eit døgn med felespel og hallingdans 1. – 2. november. Kurset er meint for born og ungdomar. Instruktørar vert Mari Skeie Ljones og Vidar Underseth. Inga deltakaravgift! Sjå heile innbydinga nedanfor

2013-10-21
Arbe og Asbjørg underviser dans i Nisswa

Fjelli, 23.-24. november:

KURS I DANSEOPPLÆRING

Sogn og Fjordane folkemusikklaget innbyr til kurs i danseopplæring helga 23.-24. november i ungdomshuset Fjellvarden på Fjelli. Kurset er meint å gje starthjelp for å få fleire til å våge seg til med opplæring i dans, særleg av born og ungdom. Instruktørar vert Asbjørg og Arne M. Sølvberg. Sjølv om den opphavlege påmeldingsfristen er ute, tek vi framleis mot påmeldingar på post (@) folkemusikklaget.no fram til 20. november!

 

2013-10-11
5294296_2392175

Jostedal, 26.-27. oktober

DANSEKURS OG NABOTREFF

Helga 26.-27. oktober vert det dansekurs og nabotreff i Jostedalen. Stian Roland og Tone Voldhaug kjem til  Jostedalen for å instruere i masurka og galopp samt grunnleggjande teknikk i dans.

2013-09-30
Halling 2

Volda, 31. august 2013:

HALLINGKURS

Dansarane Anna Gjendem og Vidar Underseth held hallingkurs for born og unge frå 9 år og oppover på Mork ungdomshus i Volda laurdag 31.august frå kl.1200. Kurset varer i tre timer, og vil ta for seg grunnteknikkar i dansen.
2013-08-17