Naustedal toradergruppe - Lagspel D-T - Foto Silje Drevdal

Kom og høyr og sjå utøvarar i toppklasse!

241 personar skal delta i ein eller fleire klassar

Det er 348 deltakarar fordelt på 67 startnr. i over 22 klassar under årets Fylkeskappleik i Naustdal, 31. mars og 1. april. 107 av dei påmelde deltek i fleire klassar. Det vil seie at det er 241 ulike personar som reelt er påmelde. Sjå startlista her: STARTLISTE

Foto: Silje Drevdal

| Mer++