Myklebust

For utgjeving av folkemusikk frå Sogn og Fjordane

ROLF MYKLEBUST MINNEFOND

Sogn og Fjordane Folkemusikklag forvaltar Rolf Myklebust Minnefond.
Minnefondet er bygd opp av overskott frå sal av folkemusikksamlaren Rolf Myklebust (1908-1990) sine notehefte, renteinntekter frå fondet sin eigenkapital, samt noko tilførsel av kapital frå Folkemusikklaget.


TILDELINGAR FRÅ ROLF MYKLEBUST MINNEFOND

Desse har fått tildelingar frå Rolf Myklebust Minnefond: