tøft-2

Om TØFT

TØFT er eit rekrutteringsprosjekt for ungdom i Sogn og Fjordane som driv med folkemusikk og folkedans. Formålet med prosjektet er å samle og rekruttere ungdom mellom 12 til 18 år frå Sogn og Fjordane til sosiale ungdomssamlingar fordelt på fire helger i året.

TØFT er støtta av Dextra Musica/FolkOrg, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Rådet for folkemusikk og folkedans

| Mer++