tøft-2

Om TØFT

TØFT er eit rekrutteringsprosjekt for ungdom i Sogn og Fjordane som driv med folkemusikk og folkedans. Formålet med prosjektet er å samle og rekruttere ungdom mellom 12 til 18 år frå Sogn og Fjordane til sosiale ungdomssamlingar fordelt på tre helger i året. 

 

TØFT-samlinger 2018-2019:

Fjelljomfestivalen - 12.-14. oktober

Jostedalen - 18.-20. januar

Viksdalen - 5.-7. april

 

 

TØFT er støtta av Dextra Musica/FolkOrg, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Rådet for folkemusikk og folkedans

| Mer++