Kurs- og seminardelen er framleis under arbeid, og FolkOrg ønskjer tilbakemelding frå medlemmene om kor mange som kan tenkje seg å vere med og kva kurs- og seminartilbod som er interessante.

Fyll ut spørjeskjema her.

I tillegg til kurs- og seminar som er lista opp i skjemaet, så kjem det til å bli arrangert dommarkurs/kurs i tradisjonskunnskap, instruktørseminar og eit eige kurs for born og unge.