Fylkeskappleiken i Sogndal, 2.-3. mars

HOVUDNEMNDA

Hovudnemnd

Leiar: Oddbjørn Skjerdal

Tevlingsnemnd: Tormod Øvrebø

Økonomi- og sponsornemnd: Rønnaug Dahl

Premienemnd: Gøril Lie

Teknisk nemnd: Einar Nedrelo

Informasjon og marknadsføring: Mari Skjerdal Lysne

| Mer++