Hovudnemnd

Leiar: Oddbjørn Skjerdal

Tevlingsnemnd: Tormod Øvrebø

Økonomi- og sponsornemnd: Rønnaug Dahl

Premienemnd: Gøril Lie

Teknisk nemnd: Einar Nedrelo

Informasjon og marknadsføring: Mari Skjerdal Lysne