unknown ©Eivind Kaasin

Førde, 3. april

ÅRSMØTET 2011

Årsmøtet i Sogn og Fjordane Folkemusikklag vart avvikla i Førde 3. april. Synnøve S. Bjørset vart attvald som styreleiar.

Styret for 2011 ser etter val slik ut:

Synnøve S. Bjørset, leiar (attval, vald for 1 år)

Kari Malmanger (attval, vald for 2 år)

Oddbjørg Ese (ny, vald for 2 år)

Dagfrid Vallestad (ikkje på val)

Helene Myklemyr Bolstad (ikkje på val)

 

Vara:

1. Randi Dorthea Støyva (vald for 1 år)

2. Bjørn Eivind Årdal (vald for 1 år)

3. Aud Sissel Orheim (vald for 1 år)

 

Det var eit uvanleg samstemt årsmøte som gjorde samrøystes vedtak på alle årsmøtesakene. Det vart mellom anna gjort vedtektsendringar for Sogn og Fjordane Folkemusikklag og Rolf Myklebust Minnefond.

Les dei nye vedtektene her:

Sogn og Fjordane Folkemusikklag

Rolf Myklebust Minnefond

Årsmeldinga til Sogn og Fjordane Folkemusikklag kan du lese her.

| Mer++