mote

Førde, 3. april

ÅRSMØTE 2011

Sogn og Fjordane Folkemusikklag kallar inn til årsmøte, 3. april i Førde

Alle medlemmer i lokallag og medlemmer direkte innmelde i Folkemusikklaget har møte- og talerett. Kvart lokallag har rett på to (2) utsendingar med røysterett.

Påmelding til Folkemusikklaget innan 24. mars 2011. post (@) folkemusikklaget.no

Last ned sakspapir ved å trykke på lenkane nedanfor. Ta kontakt med oss dersom du har problem med å laste ned dokumenta.

Sakliste

Sak 4 Årsmelding 2010

Sak 5 Rekneskap 2010

Sak 6 Vedtekter SFFL

Sak 7 Arbeidsprogram

Sak 9 Budsjett 2011

Sak 11 Vedtekter Rolf Myklebust Minnefond

Sak 12 Mokursfondet

| Mer++