HildeBjørkum

Sogndal, 3. mars

Folkemusikkprisen 2018

Hilde Bjørkum er tildelt Folkemusikkprisen 2018.

2018-03-03


SøknadsRolf

Søknadsfrist 1. september:

SPAREBANKSTIFTINGA SOGN OG FJORDANE

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har søknadsfrist 1. september. Finn søknadsskjema og informasjon om vilkår for gåvetildelinga her.

Musikkutstyrsordningen logo 560x300

Frist 1.september:

MUSIKKUTSTYRSORDNINGA

Musikkutstyrsordninga gjev tilskot til: Framføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak samt bygging og utbetring av øvingslokale og musikkbingar. Meir om ordninga og søknadsskjema her.

2014-08-15
Elin Grytting vert tildelt prisen frå leiar i folkemusikklaget Antonia Karete Kongsvik og dagleg leiar Dagrun Hesjevoll. Foto: Antonia Karete Kongsvik

Sandane 29.mars 2014

ELIN GRYTTING TILDELT FOLKEMUSIKKPRISEN 2014

Elin Grytting vart under fylkeskappleiken på Sandane tildelt Folkemusikkprisen 2014 frå Sogn og Fjordane Folkemusikklag. Les grunngjevinga nedanfor.

Vi gratulerer!

2014-03-29
utrop

Foreslå kandidatar:

FOLKEMUSIKKPRISEN 2014

Sogn og Fjordane Folkemusikklag ønskjer framlegg på kandidatar til Folkemusikkprisen 2014. Folkemusikkprisen delast ut annan kvart år, og skal gå til enkeltpersonar, lag eller institusjonar som har gjort særleg mykje for folkemusikken i fylket vårt.

 

2014-01-15
mote

Skei, 9.mars 2014:

ÅRSMØTE I SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG

Det vert årsmøte i Sogn og Fjordane folkemusikklag søndag 9. mars kl. 1400 på Skei hotell. Innbydinga er lagt ut nedanfor.

Årsmøte i Sogn og Fjordane folkemusikklag 2014

2013-12-20
Leiar i Vågå trekkspillklubb Torleif Kvehaugen i Vågå og treffgeneral Arne Stasviken saman med Arve Bjørn Røneid. Foto: Fjuken

Vågatreffen 1. november:

VÅGÅFATET 2013 TILDELT ARVE BJØRN RØNEID

Arve Bjørn Røneid frå Luster vart tildelt heidersprisen Vågåfatet 2013 då Vågatreffen vart arrangert for 37. gong. Leiar i Vågå trekkspillklubb Torleif Kvehaugen i Vågå og treffgeneral Arne Stasviken delte ut prisen til Arve Bjørn under konserten laurdag 1.november.

2013-12-02