spørsmål

Foreslå kandidatar

Folkemusikkprisen 2018

Sogn og Fjordane Folkemusikklag ønskjer framlegg på kandidatar til Folkemusikkprisen 2018

2017-12-11


Årets lokallag 2014

Prisutdeling:

Send inn forslag til Årets lokallag 2015

For utdeling av prisen for årets lokallag i 2015, ynskjer FolkOrg å leggje vekt på «formidling og synleggjering av norsk folkemusikk – og folkedans både på lokalt, regionalt, nasjonalt og til tider internasjonalt nivå». Framlegg på årets lokallag skal sendast til FolkOrg på e-post marit@folkemusikk.no innan 7.mars.

2015-01-30
KOMP_logo

Søknadsfrist 10. februar:

KOMP-MIDLAR 2015

Søknadsfristen for KOMP 2015 er 10.februar. KOMP er ei støtteordning for kortare kurs, opplæringsprosjekt og andre kompetansehevande tiltak innan rock, jazz, folkemusikk, verdsmusikk m.m. Online søknadsskjema

2015-01-29
mote

Skei, 22. februar 2015:

Årsmøte i Sogn og Fjordane Folkemusikklag

Det vert årsmøte i Sogn og Fjordane folkemusikklag søndag 22. februar kl. 1500 på Skei hotell. Sidan møtet er midt på dagen, startar vi med ein middagsrett kl. 1400. Fristen for å melde inn saker de ønskjer fremja på årsmøtet er fem veker før møtet dvs. 18. januar. Sakliste vert sendt ut innan 1. februar. Alle lokallag har rett på to utsendingar med stemmerett. Alle medlemer har møte- og talerett.

 

Innkalling: Årsmøteinnkalling.pdf

2015-01-01
image026

Frist 1. september:

SØKNAD TIL NORSK KULTURRÅD

Fristen for å søkje arrangørstøtte, prosjektstøtte til musikktiltak, prosjektstøtte til barn og ungdomskultur, støtte frå musikerordninga og støtte til fonograminnspillingar frå Norsk kulturråd er 2. september.

2014-08-21
SøknadsRolf

Søknadsfrist 1. september:

SPAREBANKSTIFTINGA SOGN OG FJORDANE

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har søknadsfrist 1. september. Finn søknadsskjema og informasjon om vilkår for gåvetildelinga her.

Musikkutstyrsordningen logo 560x300

Frist 1.september:

MUSIKKUTSTYRSORDNINGA

Musikkutstyrsordninga gjev tilskot til: Framføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak samt bygging og utbetring av øvingslokale og musikkbingar. Meir om ordninga og søknadsskjema her.

2014-08-15