Illustrasjonsbilete toradar, dans

Sogndal, 4. mars

Årsmøte 2018

Søndag 4. mars ber Sogn og Fjordane Folkemusikklag inn til årsmøte.
2018-02-09


kulturskuleråd

Debattinnlegg frå Sogn og Fjordane Kulturskuleråd

KULTURSKULE FOR ALLE?

Regjeringa si målsetjing for kulturskuletilbodet er eit ”kulturskuletilbod av god kvalitet til ein rimeleg pris, for alle barn som ønskjer det”. Opplæringslova slær fast at ”alle kommunar skal, åleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles”.
Instruktørsem

Skei, 24. september

INSTRUKTØRSEMINAR 2011

Sogn og Fjordane Folkemusikklag skipar i samarbeid med Fylkesmusikarordninga til instruktørseminar 24. september på Skei. Påmelding innan 9. september.

VK_logo_liten

Sande, 7.-9. oktober

VESTLANDSKAPPLEIKEN 2011

Vestlandskappleiken blir i 2011 arrangert av Gaular og Dalsfjorden Spelemannslag på Sande i Gaular. Følg med på heimesida til kappleiken:

www.vestlandskappleiken.no
©Oddleiv Apneseth

Søknadsfrist 15. juli

SØK FURORESTIPEND!

Sparebanken Sogn og Fjordane skal på nytt dele ut Furorestipend til unge talent i fylket. I fjor var hardingfelespelaren Erlend Apneseth mellom dei som fekk stipend. Kjenner du nokon som skapar furore? Send inn ein søknad!
LK11

Påmeldingsfristar står for døra

MUSIKK OG DANS I SOMMAR

Skal du delta på kappleikar og kurs i sommar? Mange påmeldingsfristar står for døra, og her følgjer ei oversikt:
unknown ©Eivind Kaasin

Førde, 3. april

ÅRSMØTET 2011

Årsmøtet i Sogn og Fjordane Folkemusikklag vart avvikla i Førde 3. april. Synnøve S. Bjørset vart attvald som styreleiar.