KOMP_logo

Søknadsfrist 15. desember 2016

KOMP-midlar 2017

KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs.

2016-12-09


sfj_logo

Førde, 27. februar

KURS I SØKNADSSKRIVING

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sparebankstiftinga inviterer til kurs i søknadsskriving.
KOMP_logo

Tildelingar frå KOMP:

106 000,- TIL FOLKEMUSIKKEN

Tildelingane frå støtteordninga KOMP er klare, og folkemusikkprosjekt i Sogn og Fjordane har fått tilsaman 106 000,- i stønad.
mote

Jølster, 11. februar

ÅRSMØTE 2012

Sogn og Fjordane Folkemusikklag kallar inn til årsmøte laurdag 11. februrar kl.14.00 i Borgja på Ålhus, Jølster.
SpareBank1

Søknadsfrist 8. januar

TÆL-STIPEND FRÅ SPAREBANK1?

Sparebank1 lyser ut Tæl-stipend med søknadsfrist 8. januar
KOMP_logo

Søknadsfrist 15. desember

KOMP-MIDLAR

Tilskotsordninga KOMP har fått ny søknadsfrist: 15. desember.

spørsmål

Føreslå kandidatar!

FOLKEMUSIKKPRISEN 2012

Sogn og Fjordane Folkemusikklag ønskjer vi framlegg til kandidatar for Folkemusikkprisen 2012.